Административно-битова сграда + осем склада за промишлени стоки​

Адрес

Августа Траяна 30 А, ап. 1, Стара Загора България