Конкурсни Проекти

Административно-тръговска сграда със склад за резервни части за земеделска техника - Оптиком
Конкурсен проект - Централен площад Стара Загора
Адрес

Августа Траяна 30 А, ап. 1, Стара Загора България