Административно-тръговска сграда със склад за резервни части за земеделска техника - Оптиком

Адрес

Августа Траяна 30 А, ап. 1, Стара Загора България