Административна сграда ЗК Армеец и ЦКБ

Адрес

Августа Траяна 30 А, ап. 1, Стара Загора България